De werkpostfiche is...

Een werkpostfiche is een document waarin het bedrijf de openstaande functie beschrijft. Dit document is verplicht als je werkpost één of meer gezondheidsrisico’s inhoudt en een arbeidsarts je medisch geschikt moet verklaren om de werkpost in te vullen. Het bedrijf bezorgt de fiche aan je uitzendkantoor dat op zijn beurt je gezondheidsonderzoek bij de arbeidsarts zal inplannen.

Welke informatie vind je in de werkpostfiche?

Een werkpostfiche bevat volgende informatie:

  • De naam van het bedrijf waar de werkpost zich bevindt.
  • De titel van de werkpost of functie.
  • De uit te voeren taken en de te gebruiken machines en gereedschappen.
  • De opleidingen en de instructies die je zal krijgen.
  • De werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen die je zal krijgen.
  • De risico’s voor je gezondheid en de verplichte vaccins, indien nodig.
  • De geldende beschermingsmaatregelen tijdens zwangerschap.

Voor wie is de fiche bestemd?

De fiche is bestemd voor het uitzendkantoor. Zo krijgt het uitzendkantoor alle informatie over de in te vullen werkpost en weet het meteen of de uitzendkracht ook een bewijs moet aanleveren dat hij/zij medisch geschikt is om op de werkpost aan de slag te gaan.

Het uitzendkantoor geeft je een kopie van de fiche en stuurt eveneens een kopie naar de arbeidsarts die het gezondheidsonderzoek zal uitvoeren.

Wat moet je met de fiche doen?

Lees de werkpostfiche aandachtig. Je vindt er onder andere de lijst van taken die je gaat moeten uitvoeren. Denk eraan dat je geen taken mag uitvoeren die niet op de fiche staan vermeld.

Verder kan je ook nagaan of je wel degelijk alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen hebt ontvangen. Als dit niet zo is, meld je dit dan aan je verantwoordelijke op je werkplek of spreek je jouw uitzendkantoor erover aan.

Hoe ziet een werkpostfiche eruit?

Bedrijven kunnen vrij kiezen hoe de werkpostfiche eruit ziet, maar de fiche moet altijd een volledige beschrijving bevatten van de werkplek, de persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet dragen en de gezondheidsrisico’s op de werkplek. Bekijk hier hoe een werkpostfiche eruitziet.