Een arbeidsongeval is…

Een ongeval dat zich voordoet op je werkplek, of op weg naar en van je werk. In elk van deze gevallen geef je het ongeval aan als arbeidsongeval aan het uitzendkantoor.

Wat doe ik bij een arbeidsongeval?

Meld elk arbeidsongeval onmiddellijk aan je lokale verantwoordelijke en aan je uitzendkantoor.

Als de interventie van een arts noodzakelijk is en er medische kosten zijn, moet het uitzendkantoor binnen de acht dagen een aangifte van het ongeval doorsturen naar de verzekeraar.

Als het om een licht ongeval gaat, waarbij verzorging ter plaatse volstaat, wordt het ongeval genoteerd in het eerstehulpregister van je werkplek. Op die manier wordt er een spoor van het ongeval bewaard. Als je letsel later zou verergeren, kan het ongeval alsnog aan de verzekeraar worden aangegeven.

Welke informatie geef ik mee?

Deel de plaats en het tijdstip van het ongeval, de omstandigheden, de letsels die je hebt opgelopen of denkt te hebben opgelopen, en de namen van de getuigen van het ongeval mee. Als het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk en er getuigen zijn, noteer dan ook hun gegevens.

Hoe volg ik mijn dossier op?

Nadat je uitzendkantoor de aangifte van je arbeidsongeval bij de verzekeraar heeft ingediend is het altijd mogelijk dat de verzekeraar  bijkomende informatie of documenten opvraagt om het dossier te vervolledigen. Zoals bijvoorbeeld een attest van de arts die je heeft onderzocht. In dit geval zal de verzekeraar rechtstreeks contact met je opnemen. Het is aan jou om het dossier op te volgen en de nodige bijkomende informatie aan de verzekeraar te bezorgen. Doe je dit niet, dan kan de verzekeraar weigeren om je arbeidsongeval te vergoeden omdat je dossier niet compleet is.

Waarom erkent de verzekeraar mijn arbeidsongeval niet?

In sommige gevallen kan de verzekeraar oordelen dat het niet om een arbeidsongeval gaat. Bijvoorbeeld omdat het ongeval zich heeft voorgedaan terwijl je niet aan het werk was of dat je letsel niet te wijten is aan een ongeval op je werkplek. Meestal is de reden te zoeken bij ontbrekende bewijzen (bijvoorbeeld getuigenverklaringen) of elementen in je dossier (bijvoorbeeld een medisch attest waarop het soort letsel is vermeld dat je hebt opgelopen). Daarom is het uitermate belangrijk om de vragen van de verzekeraar steeds te beantwoorden.

Waarop heb je recht?

Wanneer de verzekeraar je ongeval erkent, neemt hij volgende kosten voor zijn rekening:

  • 90% van jouw basisloon voor de uren en de dagen die je wegens je ongeval niet hebt kunnen werken.
  • De medische kosten: doktersraadpleging, kinesitherapiesessies, geneesmiddelen, ziekenhuisopname, enz.
  • De kosten voor prothesen.
  • Je verplaatsingskosten om je te laten onderzoeken of verzorgen.
  • De betaling van een uitkering als je arbeidsongeval leidt tot een erkenning van invaliditeit.