Disclaimer

Preventie en Interim is de centrale preventiedienst voor de uitzendsector en staat in voor de sensibilisering van het verlagen van de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten.

Preventie en Interim probeert in de mate van het mogelijke kwaliteitsvolle en geactualiseerde informatie aan te bieden. Hiertoe behoudt Preventie en Interim zich het recht voor om de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Preventie en Interim geen garanties omtrent de accuraatheid en/of de actualiteit van de medegedeelde informatie.

 

Preventie en Interim wijst echter elke verantwoordelijkheid af in het geval dat de meegedeelde informatie onopzettelijk  onvolledig, fout of onnauwkeurig zou zijn. De beschikbare informatie vormt dus geen beroepsmatig of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Daarom wijst Preventie en Interim alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website of per mail verstuurd en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.