Heb je vragen over de rol van het bedrijf waar je aan de slag bent?

Het bedrijf waar je aan de slag bent, geeft je de nodige instructies om je werk uit te voeren en controleert ook je werk. Ze is verantwoordelijk voor je veiligheid, je gezondheid en je welzijn gedurende de volledige looptijd van je opdracht.

Geen onthaal of PBM’s gekregen? Geef feedback aan je uitzendkantoor!

Let op de veiligheidssignalisatie

Veiligheidssignalisatie vind je in alle bedrijven. Het gaat om pictogrammen, specifieke kleuren of licht- of geluidssignalen die informatie geven over de veiligheid en gezondheid op het werk. Welke pictogrammen je zoal kan vinden en wat ze betekenen, kom je te weten in de fiche “Veiligheidssignalisatie”.

Wat is de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten?

Elk bedrijf moet verplicht een preventieadviseur psychosociale aspecten aanstellen. Meestal gaat het om een persoon van buiten de onderneming. Je kan bij hem terecht als je je slachtoffer voelt van pesterijen of geweld op het werk. Hij of zij zal je situatie onderzoeken, ofwel informeel en anoniem, ofwel via een formele procedure waarvan hij of zij je werkgever op de hoogte zal brengen. Het is aan jou om te beslissen welke aanpak je verkiest. Het doel is in elk geval om oplossingen voor te stellen. De contactgegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten krijg je tijdens het onthaal en vind je ook terug in het arbeidsreglement.

Wat is de rol van de interne preventieadviseur?

De interne preventieadviseur is een werknemer van de onderneming die is aangesteld om zijn/haar werkgever te adviseren over welke preventiemaatregelen hij kan nemen ongevallen te vermijden en om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te verzekeren. In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de rol van intern preventieadviseur opnemen.

Als uitzendkracht kan je bij de interne preventieadviseur terecht met alle vragen over veiligheid en gezondheid op het werk. Tijdens het onthaal krijg je de naam en de gegevens van de interne preventieadviseur. Je vindt ze ook in het arbeidsreglement terug.