Wat wordt verstaan onder ‘woon-werk ongeval’?

Een ongeval op weg van of naar het werk is een ongeval dat zich voordoet als je van thuis naar je werk gaat en, vice versa, als je van het werk terug naar huis keert. Heb je op dit traject een ongeval, verwittig dan eerst je uitzendkantoor en dan je werkgever op je werkplek. Je uitzendkantoor moet je ongeval aan de verzekeraar doorgeven. Let op: de verzekeraar kan weigeren om het ongeval als arbeidsongeval te erkennen als de afgelegde route niet de ‘normale’ route is tussen je werkplek en je woonplaats. 

Een traject wordt ook beschouwd als “normaal” wanneer je een omweg of een onderbreking van onbeduidende of langere duur maakt, maar voor een ​​dwingende reden.

Omleidingen maken om kinderen naar school of de kinderopvang te brengen of op te halen, of om een ​​collega op te halen en af ​​te zetten in het kader van carpoolen, of wanneer je verschillende woon- of werkplekken hebt, worden ook aanvaard.

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector