Ik ben zwanger: wat moet ik doen voor mijn eigen veiligheid?

Breng je uitzendkantoor op de hoogte en bezorg hen een medisch attest van je zwangerschap. Het uitzendkantoor zal je werkgever op de hoogte brengen. Als er op je werkpost specifieke procedures voor zwangerschap gelden, dan vind je ze terug op de werkpostfiche en moet je uitzendkantoor je hier vooraf over hebben geïnformeerd.

Als je werkpost risico’s voor je zwangerschap inhoudt, zal het bedrijf waar je aan de slag bent een medisch onderzoek bij de arbeidsarts inplannen. Vervolgens moeten de nodige preventieve maatregelen worden genomen. Dat kan gaan van het aanpassen van je werkplek of je werkverwijdering vanaf een bepaald moment tijdens je zwangerschap. Je kan ook op eigen initiatief vragen om de arbeidsarts te raadplegen als je denkt dat je werkpost risico’s inhoudt voor jouw gezondheid of die van je ongeboren kind.

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector