Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een werknemer, aangesteld door de werkgever, om werknemers die met psychosociale risico’s te maken hebben (geweld, pesterijen, ongewenste intimiteiten, stress, conflicten, enz.) te informeren, te luisteren en advies te geven. Als je dit wenst, kan deze persoon een rol van bemiddelaar spelen en je uitleggen wanneer en hoe je de preventieadviseur psychosociale aspecten kan vragen om op te treden. De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Als er niemand werd aangesteld, kan de interne preventieadviseur de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uitvoeren (het verstrekken van informatie over de verschillende procedures en de contactgegevens van de externe preventieadviseur psychosociale aspecten).

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector