Worden mijn gegevens gebruikt voor de sociale verkiezingen ?

De gebruiker zal in de eerste week van februari 2024 bij jouw uitzendkantoor de gegevens opvragen van de uitzendkrachten die stemgerechtigd zijn. Welke gegevens dit zijn worden bepaald bij wet: de naam, de voornamen, de geboortedatum, het statuut (arbeider-bediende-jeugdige werknemer), de datum van eerste terbeschikkingstelling bij de gebruiker alsook het aantal daadwerkelijk gepresteerde arbeidsdagen, de taal, het postadres, en de plaats waar zij tewerkgesteld zijn of waren in deze onderneming.

 

Indien er elektronisch gestemd wordt, en dit nodig is voor de authentificatie van de kiezer, zal jouw uitzendkantoor in de eerste vijf dagen na 26 februari 2024 ook jouw e-mailadres en jouw rijksregisternummer bezorgen aan de gebruiker. Ook deze gegevensuitwisseling is wettelijk bepaald.

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector