Veiligheid op de werkplek: wat zijn mijn verplichtingen?

Veiligheid op de werkplek is de zaak van iedereen, ook van jou. Je moet je dan ook houden aan de werkinstructies die je werden meegegeven, alsook de veiligheidsregels. Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.) die je hebt ontvangen en berg ze op de juiste plek op. Gebruik de machines en gereedschappen volgens de instructies die je hebt gekregen. En, tot slot, waak over je eigen veiligheid en die van je collega’s.

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector