Welke informatie vind je in een werkpostfiche terug?

Een werkpostfiche moet volgende informatie bevatten:

  • De naam van het bedrijf waar de werkpost zich bevindt.
  • De titel van de werkpost of functie.
  • De uit te voeren taken en de te gebruiken machines en gereedschappen.
  • De opleidingen en de instructies die je zal krijgen.
  • De werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen die je zal krijgen.
  • De risico’s voor je gezondheid en de verplichte vaccins, indien nodig.
  • De geldende beschermingsmaatregelen tijdens zwangerschap.

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector