Draag jouw persoonlijke beschermingsmiddelen!

Veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, veiligheidsbril, oordoppen, ademhalingsbescherming, enz. beschermen je tegen de risico’s op je werkplek. Draag ze dus volgens de instructies die je op je werkplek hebt meegekregen. Draag er bovendien goed zorg voor en breng meteen je  verantwoordelijke van het bedrijf op de hoogte als ze beschadigd zijn. Klik hier voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Word je gepest op het werk? Spreek erover!

Binnen elk bedrijf bestaan er procedures om pesterijen of geweld door collega’s of personen van buiten de onderneming (klanten, leveranciers, enz.) te voorkomen en aan te pakken. Die procedures worden je uitgelegd tijdens het onthaalmoment en vind je ook terug in het arbeidsreglement van het bedrijf waar je aan de slag bent.

Krijg je ondanks de preventiemaatregelen toch te maken met pestgedrag of geweld op de werkplek? Meld het aan de vertrouwenspersonen die het bedrijf hiervoor heeft aangesteld.

Als je niet goed weet welke houding je moet aannemen, neem dan contact op met je uitzendbureau. Het uitzendkantoor zal je het nodige advies geven.

Meer informatie vind je in de brochure “Help, ik voel me niet goed op het werk”.

Heb je een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval op het werk of op weg van of naar het werk? Breng zo snel mogelijk je verantwoordelijke op je werk op de hoogte en licht ook je uitzendkantoor in. Beschrijf de precieze omstandigheden van het ongeval en geef de namen van eventuele getuigen door. Klik hier voor meer informatie.