Je zocht op:

Zoekresultaten

Veilig werken - Welke informatie moet het uitzendkantoor mij bezorgen?

Het uitzendkantoor moet je informeren over de loonvoorwaarden, de bezoldiging, de arbeidsduur, de premies, enz. Je krijgt ook een beschrijving van...

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Wat is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een uitrusting die een werknemer draagt of vasthoudt om zichzelf te beschermen tegen een veiligheids-...

Gezondheid op het werk - Wanneer is een gezondheidsonderzoek verplicht?

Medisch toezicht is voorzien als : Je een veiligheidsfunctie uitvoert. Je jonger bent dan 18 jaar en het jouw eerste job is. Je...

Psychosociale risico's - Wanneer is er sprake van pesterijen op het werk?

Er is sprake van pesterijen als herhaalde gedragingen van een werknemer op de werkplek jouw arbeidsomstandigheden verslechteren, je rechten...

Arbeidsongevallen - Ben ik verzekerd bij een arbeidsongeval?

Je uitzendkantoor sluit voor jou de verplichte arbeidsongevallenverzekering af. Als je een arbeidsongeval hebt, moet je onmiddellijk je...

Werkpostfiche - Voor wie is de werkpostfiche bestemd?

De fiche is bestemd voor het uitzendkantoor. Zo krijgt het uitzendkantoor alle informatie over de in te vullen werkpost en weet het meteen of de...

Onthaal - Wat is het onthaal?

Het onthaal is een verplichte stap vóór je als uitzendkracht op een nieuwe werkpost aan de slag gaat. Tijdens het onthaal krijg je alle...

Sociale verkiezingen - Mag ik als uitzendkracht deelnemen aan de sociale verkiezingen van 2024 ?

Ja. Sinds 2020 mag je als uitzendkracht deelnemen aan de sociale verkiezingen, mits je aan enkele voorwaarden voldoet. Dit is ook het geval voor...

Veilig werken - Veiligheid op de werkplek: wat zijn mijn verplichtingen?

Veiligheid op de werkplek is de zaak van iedereen, ook van jou. Je moet je dan ook houden aan de werkinstructies die je werden meegegeven, alsook...

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Wat is werkkledij?

Werkkledij is kleding die je op de werkplek draagt, boven je persoonlijke kleren of ter vervanging van je eigen kleren. En dat om jezelf of...

Gezondheid op het werk - In welke gevallen organiseert het uitzendkantoor mijn vaccinatie?

Loop je op je werkpost het risico op een ernstige (beroeps)ziekte die je door een vaccinatie kan voorkomen? Dan zal het uitzendkantoor je...

Psychosociale risico's - Wat houdt een formele interventie juist in?

Heb je het psychisch moeilijk op het werk, dan kan je hierover praten met de vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseur.  Wanneer je...

Arbeidsongevallen - Wat doe ik bij een arbeidsongeval?

Meld elk arbeidsongeval onmiddellijk aan je  verantwoordelijke op het bedrijf en aan je uitzendkantoor. Als de interventie van een...

Werkpostfiche - Wat is de werkpostfiche die ik van het uitzendkantoor krijg?

Een werkpostfiche is een document waarin het bedrijf de openstaande functie beschrijft. Dit document is verplicht als je werkpost één of meer...

Onthaal - Welke informatie moet ik tijdens het onthaal krijgen?

Tijdens het onthaal krijg je informatie over het bedrijf in het algemeen, en ook over de na te leven veiligheidsregels. Je krijgt eveneens...

Sociale verkiezingen - Wat zijn de voorwaarden om als uitzendkracht te mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen ?

Om te mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen, moet je in de referteperiode van november 2023 tem januari 2024 minstens 32 « arbeidsdagen »...

Veilig werken - Wat is de rol van de interne preventieadviseur?

De interne preventieadviseur is een werknemer van de onderneming die is aangesteld om zijn/haar werkgever te adviseren over welke...

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Wie bezorgt me mijn werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen?

In principe zal het bedrijf waar je aan de slag bent gratis jouw werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen bezorgen. In sommige...

Gezondheid op het werk - Waarom stuurt het uitzendkantoor mij naar de arbeidsarts?

Een werkpost kan één of meer gezondheidsrisico’s inhouden. Die risico’s worden aangeduid op de werkpostfiche. Als uitzendkracht moet...

Psychosociale risico's - Wat kan ik doen als ik op het werk word gepest?

Spreek erover met iemand die je vertrouwt. Dit kan een collega zijn of je verantwoordelijke. Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon van het...

Arbeidsongevallen - Welke informatie over mijn arbeidsongeval moet ik meedelen?

Deel de plaats en het tijdstip van het ongeval, de omstandigheden, de letsels die je hebt opgelopen (medisch attest) of denkt te hebben...

Werkpostfiche - Welke informatie vind je in een werkpostfiche terug?

Een werkpostfiche moet volgende informatie bevatten: De naam van het bedrijf waar de werkpost zich bevindt. De titel van de werkpost of...

Onthaal - Welke instructies en opleidingen moet ik tijdens het onthaal krijgen?

Het uitzendkantoor heeft je geselecteerd op basis van je vaardigheden. Voor je aan je werkpost aan de slag gaat, krijg je tijdens het onthaal...

Sociale verkiezingen - Voor wat wordt er gestemd tijdens die sociale verkiezingen ?

Tijdens de sociale verkiezingen verkies je de leden vertegenwoordigers van het personeel van zowel de ondernemingsraad als het Comité voor...

Veilig werken - Wie is verantwoordelijk voor mijn veiligheid en gezondheid op het werk?

Het bedrijf waar je aan de slag bent, moet alle maatregelen treffen om je gezondheid en je veiligheid op je werkpost te verzekeren. Bovendien...

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van mijn werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen?

Dat is de verantwoordelijkheid van degene van wie je ze hebt ontvangen: het bedrijf waar je aan de slag bent of je uitzendkantoor (als het...

Gezondheid op het werk - Wat doe ik als ik denk dat mijn werk mijn gezondheid aantast?

Je kan om een raadpleging vragen bij de arbeidsarts van het bedrijf waar je aan de slag bent. Dit heet een ‘aanvraag voor spontane...

Psychosociale risico's - Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een werknemer, aangesteld door de werkgever, om werknemers die met psychosociale risico’s te maken hebben...

Arbeidsongevallen - Moet ik zelf het dossier van mijn ongeval opvolgen?

Ja. Nadat je uitzendkantoor de aangifte van je arbeidsongeval bij de verzekeraar heeft ingediend, kan de verzekeraar eventueel bijkomende...

Werkpostfiche - Wat moet ik doen met de werkpostfiche?

Lees de werkpostfiche aandachtig. Je vindt er onder andere de lijst van taken die je gaat moeten uitvoeren. Denk eraan dat je geen taken mag...

Onthaal - Wat moet ik doen als ik geen onthaalmoment heb gehad?

Heb je geen onthaalmoment gehad en beschik je dus niet over alle informatie om veilig te kunnen werken, aarzel dan niet om vragen te stellen...

Sociale verkiezingen - Worden mijn gegevens gebruikt voor de sociale verkiezingen ?

De gebruiker zal in de eerste week van februari 2024 bij jouw uitzendkantoor de gegevens opvragen van de uitzendkrachten die stemgerechtigd zijn....

Veilig werken - Ik heb vragen over mijn werk: bij wie kan ik terecht?

Op het moment dat het uitzendkantoor je voor een bepaalde opdracht selecteert, bezorgt het bureau je alle informatie die ze van haar klant heeft...

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Mag ik mijn eigen veiligheidsschoenen dragen?

Neen. Het bedrijf waar je aan de slag bent, moet je gratis de geschikte veiligheidsschoenen leveren. De schoenen waarover je zelf beschikt, zijn...

Gezondheid op het werk - Is het gezondheidsonderzoek verplicht?

Ja. Als een werkpostfiche één of meer gezondheidsrisico’s vermeldt, dan moet je een gezondheidsonderzoek laten uitvoeren door de...

Psychosociale risico's - Wat is de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten?

Meestal gaat het om een persoon van buiten de onderneming. Het is zijn taak om werkgever en werknemers te adviseren in het voorkomen en...

Arbeidsongevallen - Waarop heb ik recht bij een arbeidsongeval?

Wanneer de verzekeraar je ongeval erkent, neemt hij volgende kosten voor zijn rekening: 90% van jouw basisloon voor de uren en de...

Werkpostfiche - Moet mijn werkpostfiche worden aangepast als mijn taken veranderen?

Ja, je werkpostfiche moet overeenkomen met je werkzaamheden. Als je tijdens je opdracht andere taken krijgt, moet je je uitzendkantoor hiervan op...

Onthaal - Wanneer en door wie wordt het onthaal georganiseerd?

Het onthaalmoment moet plaatsvinden vóór je de eerste keer op je werkpost aan de slag gaat. Niets belet echter dat je bepaalde informatie nog op...

Sociale verkiezingen - Hoe weet ik wanneer de sociale verkiezingen bij mijn bedrijf plaatsvinden ?

Van 13 tem 26 februari moet de gebruiker de voorlopige kiezerslijsten ophangen met daarop de werkelijke datum van de sociale verkiezingen (een dag...

Veilig werken - Aan wie kan ik gevaarlijke situaties op mijn werkplek melden?

Gevaarlijke situaties op je werkplek meld je aan je verantwoordelijke van het bedrijf. Hij/zij zal het op prijs stellen dat je helpt om risico’s...

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Ik heb mijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet gekregen. Wat moet ik doen?

Werk niet zonder bescherming. Op de werkpostfiche vind je de persoonlijke beschermingsmiddelen die je op je werkpost moet dragen. Als je ze niet...

Gezondheid op het werk - Kan ik het besluit van de arbeidsarts over mijn voorafgaande medische geschiktheid aanvechten?

Als de arbeidsarts beslist dat je medisch ongeschikt bent voor de functie die je gaat uitoefenen, dan kan je die beslissing niet aanvechten. Je...

Psychosociale risico's - Ik ben tijdens het werk bedreigd door mensen van buiten het bedrijf. Wat kan ik in zo’n geval doen?

Als je je bedreigd voelt door iemand van buiten het bedrijf (klanten, leveranciers, bezoekers, enz.) en je voelt dat het je te veel wordt, roep er...

Arbeidsongevallen - Wat wordt verstaan onder ‘woon-werk ongeval’?

Een ongeval op weg van of naar het werk is een ongeval dat zich voordoet als je van thuis naar je werk gaat en, vice versa, als je van het werk...

Sociale verkiezingen - Ik ben van bedrijf veranderd. Bij welk bedrijf mag ik deelnemen aan de sociale verkiezingen ?

Op de verkiezingsdag kan je deelnemen aan de verkiezingen bij het bedrijf waar je tussen november 2023 en januari 2023 minstens 32 arbeidsdagen of...

Veilig werken - Zijn er activiteiten die ik als uitzendkracht niet mag uitvoeren?

Als uitzendkracht mag je niet zomaar elke taak uitvoeren. Zo mag je geen werken uitvoeren waarbij de aanwezigheid van asbest wordt vermoed...

Gezondheid op het werk - Ik ben zwanger: wat moet ik doen voor mijn eigen veiligheid?

Breng je uitzendkantoor op de hoogte en bezorg hen een medisch attest van je zwangerschap. Het uitzendkantoor zal je werkgever op de hoogte...

Arbeidsongevallen - Door een arbeidsongeval is mijn bril of een andere prothese stuk. Kan ik mijn bril laten vergoeden?

Ja. Droeg je tijdens een arbeidsongeval je bril en is die bril daardoor beschadigd geraakt, dan worden de kosten om je bril te vervangen gedekt...

Veilig werken - Kan het bedrijf waar ik aan de slag ben me andere taken laten uitvoeren dan wat er oorspronkelijk in mijn opdracht is voorzien?

In principe kan het bedrijf je geen andere taken opleggen dan wat er in je opdracht is voorzien. Als je een werkpostfiche hebt gekregen, mag je...

Gezondheid op het werk - Zijn er regels over drinken en roken op mijn werkplek?

Ja, het gebruik van alcohol, tabak en drugs wordt gezien als een gezondheids- en veiligheidsrisico. Alle bedrijven hebben een preventiebeleid dat...

Veilig werken - Ik ben jobstudent: mag ik eender welke activiteit uitvoeren?

Neen, de gevaarlijkste activiteiten zijn verboden voor jobstudenten. Het bedrijf waar je aan de slag bent en het uitzendkantoor dat je...

Gezondheid op het werk - De vaccinatie is verplicht voor mijn werkpost. Mag ik mij laten vaccineren door mijn huisarts?

Als je werkpostfiche een verplichte vaccinatie voorziet, kan je ervoor kiezen om je door je huisarts te laten vaccineren. In dit geval betaal je...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: verkeersovertreding

Het spreekt voor zich dat je niet vertrekt zonder een geldig rijbewijs en dat je de verkeersregels respecteert. De wetgeving maakt een...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: bestemming onbekend

Bestudeer vooraf de route en houd altijd een (online) stadsplan of wegenkaart bij de hand. Vertrouw niet enkel op een gps. Kies de veiligste...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: rugklachten

Stel de zetel en de spiegels van je voertuig in op jouw maat. Stap na max. twee uren rijden altijd even uit om de benen te...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: stress

Zorg dat je uitgerust aan je job begint. Probeer zo goed mogelijk de nodige tijd in te schatten om je bestemming te bereiken. Plan je route...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: ik doe taken die wettelijk verboden zijn

Jobstudenten worden extra beschermd in de bouwsector. Voor risicovolle taken moet je een bepaalde opleiding en/of minimumleeftijd...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: werken op hoogte

Eerste tip: beperk zoveel mogelijk werken op hoogte! Als het niet anders kan, verkies dan een stabiele stelling of hoogtewerker boven een...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: vallen van een ladder

Probeer te vermijden dat je op hoogte moet werken. Indien het niet anders kan, gebruik dan bij voorkeur een stabiele stelling of...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: pijnlijke rug en stijve nek

Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet! Stapel zware gewichten niet boven manshoogte. Aarzel niet om hulp te...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: struikelen

Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt. Draag je veiligheidsschoenen. Die hebben een antislipzool. Vermijd...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: elektrische schok. Of erger ...!

Werken met en aan elektriciteit is altijd gevaarlijk, zowel voor de mens als voor de omgeving. Elektriciteit kan ook brand of een explosie...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: gevaarlijke producten

Ken de producten waarmee je werkt. Leer de gevaarsymbolen uit je hoofd. Als jobstudent is het verboden met producten te werken die...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: voor altijd een tuut in je oren

Boren en machines zijn schitterend gerief, en dat schreeuwen ze ook letterlijk uit ... Bescherm je oren als je goed wil blijven horen. Maak...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: naar adem moeten snakken

Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes. PS: ook in...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

Geen werf zonder stof, splinters en spatten ... Bescherm altijd je ogen met een aangepaste veiligheidsbril!

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: aanrijding

Een werf is letterlijk een kruispunt van activiteiten. Zorg dat je de specifieke, interne verkeersregels kent en respecteert. Draag...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Bouw - Voor schilders - Risico: gevaarlijke producten

De wet verbiedt jobstudenten bepaalde verven te gebruiken, zoals verf met lood of ontvlambare producten. Draag altijd de nodige persoonlijke...

Bouw - Voor schilders - Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

Verf kan spatten, zeker als je een plafond schildert. Bescherm altijd je ogen met een aangepaste veiligheidsbril!

Bouw - Voor schilders - Risico: werken op hoogte

Eerste tip: beperk zoveel mogelijk werken op hoogte! Als het niet anders kan, verkies dan een stabiele stelling of hoogtewerker boven een...

Bouw - Voor schilders - Risico: vallen van een ladder

Probeer te vermijden dat je op hoogte moet werken. Indien het niet anders kan, gebruik dan bij voorkeur een stabiele stelling of...

Bouw - Voor schilders - Risico: pijnlijke rug en stijve nek

Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet! Stapel zware gewichten niet boven manshoogte. Aarzel niet om hulp te...

Bouw - Voor schilders - Risico: naar adem moeten snakken

Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes. PS: ook in...

Bouw - Voor schilders - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: verlies van vingers

Voor jobstudenten is het bij wet verboden om bepaalde houtbewerkingsmachines te bedienen. Laat je goed informeren, want er zijn uitzonderingen...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Een uitdrukking die houtbewerkers gerust letterlijk mogen nemen. Bescherm je ogen altijd met een...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: pijnlijke rug en stijve nek

Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet! Stapel zware gewichten niet boven manshoogte. Aarzel niet om hulp te...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: naar adem moeten snakken

Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes. PS: ook in...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: gevaarlijke producten

Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Dit moet je zeker weten.  Draag aangepaste veiligheidshandschoenen om te...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: elektrische schok

Werk enkel met materiaal dat in goede staat is. Kom nooit met natte handen aan stopcontacten, schakelaars of elektrische toestellen. Rol...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: brandwonden

Met een schort voor het fornuis voel je je misschien niet sexy, maar vetspatten op je huid zijn dat ook niet ... Draag isolerende...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: snijwonden

Scherven brengen geluk, behalve als je je snijdt… Draag altijd beschermende handschoenen om scherven op te ruimen. Ook bij het afwassen,...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: pijnlijke rug en armen

Werk op aangepaste hoogte, dicht bij het werkblad en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Zet voorwerpen die je vaak...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: stress

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de berg niet te overzien lijkt … Neem op tijd een korte pauze, een slok fris water en...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: je begeeft je op verboden terrein

Als jobstudent word je door de wet beschermd. Volgende jobs mag je zeker niet doen: Rijden met een tractor Snoeien en vellen van...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: tetanusinfectie

Als je je verwondt met een roestige nagel, prikkeldraad, vuile stenen, … kan je een tetanusinfectie (‘de klem’) krijgen. Dit kan erg...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: een gat in je hand ...

Werktuigen kunnen je handen verwonden. Draag altijd  aangepaste veiligheidshandschoenen. Bescherm ook je voeten met stevige...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: pijnlijke spieren en gewrichten

Wissel licht en zwaar werk af. Zeker als je een machine bedient die trillingen geeft in handen en armen. Wissel ook geregeld van houding...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: overbelaste rug

Gebruik zoveel mogelijk de technische hulpmiddelen (steekkarretje, opstapbankje, …). Aarzel niet om hulp te vragen om zware lasten te...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: vallen van een ladder

Vermijd werken op een hoogte. Kan je niet anders? Gebruik dan een (trap)ladder. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: gevaarlijke producten

Onderhoudsproducten, meststoffen, ... ze zijn niet altijd zo onschuldig als ze er uitzien. Lees altijd het etiket. Ken je de...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: stress

Verschillende korte pauzes zijn effectiever dan één lange pauze. Win tijd door je werkplek en je materiaal altijd netjes op te ruimen....

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: je voert taken uit waarvoor je niet opgeleid bent

Als jobstudent mag je niet zomaar alle taken en handelingen uitvoeren! Er is een onderscheid tussen zorgkundige en verpleegkundige. Als...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: besmetting

Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek, een niesbui, of contact met zieken. Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: snij- of prikwonden

Naalden en scherpe voorwerpen moet je altijd opvangen, bewaren en vervoeren in speciale, afgesloten naaldcontainers. Draag alle nodige...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: overbelasting van je rug, nek en armen

Pas de geleerde technieken toe om een patiënt te draaien, rechtop te zetten, enz. Hierbij een geheugensteuntje.  Tips specifiek voor...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: vallen

Draag aangepaste schoenen met antislipzool Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt. Vermijd voorwerpen op de...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de patiënten ongeduldig worden ... Neem op tijd een slok fris water en een hap verse...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen -

(Gezondheids)zorg - Voor onderhoudshulp - Risico: vieze toestanden en besmetting!

Voor elke job waar je met mensen in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Behandel medisch afval met de nodige omzichtigheid. Was...

(Gezondheids)zorg - Voor onderhoudshulp - Risico: gevaarlijke producten

Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Draag handschoenen om te voorkomen dat schoonmaakproducten in je huid branden...

(Gezondheids)zorg - Voor onderhoudshulp - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: geduveld door de keukenkar

Neem de kar achteraan vast en niet opzij. Met je handen op de zijkant loop je het risico je vingers te stoten tegen deuren, muren, tafels,...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: pijnlijke rug en armen

Werk op aangepaste hoogte en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om zo...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: brand- of vrieswonden

Een stevige schort met mouwen kan warm zijn bij het fornuis of de frituurpan, maar weet dat vetspatten nog veel meer branden. Draag...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: snij- of prikwonden

Leer de 10 geboden van het mes uit je hoofd. Draag handschoenen om af te wassen. Een scherp voorwerp kan zich goed verbergen in een hoop...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: oogklachten door beeldschermwerk

Plaats het scherm recht voor je, op ongeveer een armlengte (50 – 70 cm). Vermijd reflectie op je scherm (door zon of vetvlekken). Kijk af...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: overbelasting van arm, pols of schouder

Vermijd een ‘muisarm’ door de muis in lijn met de schouder en dicht bij je klavier te plaatsen. Gebruik een ergonomische muismat met...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: pijnlijke rug en nek

“Zitten is het nieuwe roken”. 8u per dag zitten is geen cadeau voor onze rug. Let dus extra op je houding: zit met rechte rug - de...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: stramheid

Doe (discreet) aan bureaustoelgymnastiek: draai rondjes met je voeten, knijp je billen samen, rol met je schouders, ... Probeer tussendoor te...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Gebruik...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: nultolerantie voor slordigheid

Draag altijd je uniform of gepaste en propere kledij. Zorg dat je haar niet voor je ogen hangt. Wapen je tegen transpiratie. Was...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: rugpijn en zere voeten

Werk zoveel mogelijk afwisselend staand en zittend. Als je lang moet rechtstaan, laat je voeten dan afwisselend rusten op een stabiel...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: vallen

Degelijke schoenen waarmee je niet uitglijdt, maken van jou een happy kilometervreter. Vermijd opgekrulde tapijten, losliggende kabels, …...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: snijwonden

Draag beschermende handschoenen als je scherven moet opruimen.

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Luide muziek in de zaak? Of piept de scanner te hard? Bescherm dan je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkel...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. En ook als de klant zelf uit de bol gaat … Neem op tijd een slok fris...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: snijwonden

Cuttermessen snijden niet alleen folie, karton of straps, maar ook handen … Gebruik altijd een (nieuw) scherp mesje. Snij altijd weg van...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: oogletsel

Op de strakke straps rond verpakkingen zit gevaarlijk veel spanning! Snij straps schuin en bescherm je gezicht als de strap losspringt.

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: aanrijding met transpallet

Een transpallet ziet er misschien uit als een step, maar is het niet! Leer er mee ‘spelen’ door je goed te informeren hoe het toestel...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Bescherm je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkel woord of waarschuwingssignaal!

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Aarzel niet...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: vieze toestanden, voedselbesmetting

Voor elke job waar je met voeding in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek of...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: rugpijn en ander lichamelijk ongemak

  Werk op aangepaste hoogte en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: brandwonden

Draag handschoenen om je te beschermen tegen hete schotels en stoom. Ook tegen straffe schoonmaakproducten moet je je beschermen! 

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: snijwonden

Gebruik bij het snijden een duwhulpstuk. Neem brood of vlees niet weg terwijl de snijmachine nog draait. Zet de machine volledig uit bij...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook tijdens een ‘coup-de-feu’. En ook als de klant zelf uit de bol gaat … Neem op tijd een...

Administratie - Voor administratief medewerker - Risico: oogklachten door beeldschermwerk

Plaats het scherm recht voor je, op ongeveer een armlengte (50 – 70 cm). Vermijd reflectie op je scherm (door zon of vetvlekken). Kijk af...

Administratie - Voor administratief medewerker - Risico: overbelasting van arm, pols of schouder

Vermijd een ‘muisarm’ door de muis in lijn met de schouder en dicht bij je klavier te plaatsen. Gebruik een ergonomische muismat met...

Administratie - Voor administratief medewerker - Risico: pijnlijke rug en nek

“Zitten is het nieuwe roken”. 8u per dag zitten is geen cadeau voor onze rug. Let dus extra op je houding: zit met rechte rug - de...

Administratie - Voor administratief medewerker - Risico: stramheid

Doe (discreet) aan bureaustoelgymnastiek: draai rondjes met je voeten, knijp je billen samen, rol met je schouders, ... Probeer tussendoor te...

Administratie - Voor administratief medewerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Gebruik een...

Horeca - Voor kelners - Risico: vieze toestanden en voedselbesmetting

Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek of niesbui. Zorg dat je haar niet in het eten kan vallen. ​Draag een piekfijn uniform...

Horeca - Voor kelners - Risico: pijnlijke rug en armen

Spaar je rug door correct te tillen en schoon te maken. Hou je dienblad zo dicht mogelijk bij je lichaam en ondersteun het met je onderarm en...

Horeca - Voor kelners - Risico: vallen

Degelijke schoenen waarmee je niet uitglijdt, maken van jou een happy kilometervreter. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je...

Horeca - Voor kelners - Risico: snijwonden

Bescherm je handen als je scherven moet opruimen.

Horeca - Voor kelners - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Gaat het er luid aan toe in de zaak? Bescherm dan je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkele bestelling! ​Maak...

Horeca - Voor kelners - Risico: stress!

Zorg dat je de inhoud van de menukaart, de nummers van de tafels en het opneemsysteem goed kent zodat je geen fouten maakt. Houd in alle...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: vieze toestanden en voedselbesmetting

Voor elke job waar je met voeding in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek of...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: pijnlijke rug en armen

Werk op aangepaste hoogte en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om zo...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: brand- of vrieswonden

Een stevige schort met mouwen kan warm zijn bij het fornuis of de frituurpan, maar weet dat vetspatten nog veel meer branden. Draag...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: snijwonden

Leer de 10 geboden van het mes uit je hoofd. En ook de handleiding van de snijmachine! ​Draag rubberhandschoenen om af te wassen. Een...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook tijdens een ‘coup-de-feu’. En ook als de klant zelf uit de bol gaat ... Neem op tijd een...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: vallen

Draag degelijke schoenen met een antislipzool. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt. Markeer de gladde plek met...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: verdrinkingen

Ben je redder aan zee of zwembadredder? Dan moet je beschikken over het juiste brevet. Zonder ervaring mag je enkel werken onder toezicht en...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de mensen niet altijd even goed meewerken ... Neem op tijd een slok fris water en een hap...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Toeristische sector - Voor medewerker festival / pretpark - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Toeristische sector - Voor medewerker festival / pretpark - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Gaat het er luid aan toe? Bescherm dan je oren met aangepaste oordopjes of een koptelefoon. Maak gebruik van de persoonlijke...

Toeristische sector - Voor medewerker festival / pretpark - Risico: vallen

Degelijke schoenen waarmee je niet uitglijdt, maken van jou een happy kilometervreter. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je...

Toeristische sector - Voor host(ess) of enquêteur - Risico: pijnlijke rug en armen

Lang rechtstaan? Verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om zo dicht mogelijk...

Toeristische sector - Voor host(ess) of enquêteur - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Toeristische sector - Voor host(ess) of enquêteur - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de mensen niet altijd even goed meewerken … Neem op tijd een slok fris water en een hap...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: snijwonden

Cuttermessen snijden niet alleen folie, karton of straps, maar ook handen … Gebruik altijd een (nieuw) scherp mesje. Snij altijd weg van...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: vallende voorwerpen

Draag altijd je veiligheidsschoenen met stalen tippen en een valhelm.

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: aanrijding met transpallet

Een transpallet ziet er misschien uit als een step, maar is het niet! Leer er mee ‘spelen’ door je goed te informeren hoe het toestel...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Bescherm je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkel woord of waarschuwingssignaal!

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is.  Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Aarzel niet...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: werken tegen de wet

Als student draai je mee in de productie of op de werf, maar voor je veiligheid mag je nog niet zomaar alle taken uitvoeren. Check hier de...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: vieze toestanden, voedselbesmetting

Voor elke job waar je met voeding in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Start je werkdag met dit ritueel: handen wassen /...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: snijwonden

Cuttermessen snijden niet alleen folie, karton of straps, maar ook handen … Gebruik altijd een (nieuw) scherp mesje. Snij altijd weg van...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: elektrocutie

Werk enkel met materiaal dat in goede staat is. Kom nooit met natte handen aan stopcontacten, schakelaars of elektrische toestellen. Rol...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: brandwonden van chemische producten

Schoonmaakproducten, reinigingsmiddelen, … chemische producten zijn niet altijd zo onschuldig als ze er uitzien. Lees altijd het etiket....

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: schade onder hoge druk

Onderschat nooit de kracht van een industriële hogedrukreiniger of spuitpistool! Zorg dat je goed weet hoe het toestel werkt. Voor het...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: een overbelaste rug

Gebruik zoveel mogelijk de technische hulpmiddelen (steekkarretje, opstapbankje, …). Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is.  Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Aarzel niet...

Wetgeving -

Jobstudenten genieten een speciale bescherming op de werkvloer. De werkgever mag jou niet zomaar blootstellen aan risico’s! Voor bepaalde...

Wetgeving -

Hieronder vind je de relevante wetteksten, puur en oversneden, die het regelgevend kader vormen van de bescherming van jobstudenten op de...

Wetgeving -

De wetgeving beschermt jobstudenten door hen een verbod op te leggen op bepaalde werkzaamheden, zoals rijden met een heftruck werken...

Wetgeving -

Mag een jobstudent op een dak werken? Mag ik in de bouw werken? Moet ik een contract ondertekenen?

Voor uitzendbureaus -

Uitzendbureaus vormen de onmisbare schakel tussen de jobstudenten in de uitzendsector en de bedrijven die werk bieden. Preventie en Interim heeft...

Voor uitzendbureaus - Cijfers arbeidsongevallen

Ze zijn met veel, de Belgische jobstudent-uitzendkrachten! Zowat 300.000 per jaar om precies te zijn. Samen presteerden ze in 2020 ruim...

Voor uitzendbureaus -

Jobstudenten die een job doen waaraan risico’s voor de gezondheid verbonden zijn, moeten een werkpostfiche krijgen. Daarop staat elementaire...

Voor uitzendbureaus - Ja, ik ontvang graag extra sensibiliseringsmateriaal.

Plaats je bestelling via de website van Preventie en Interim en wij sturen het je gratis toe!     Bestellen

Voor uitzendbureaus -

Mag een jobstudent op een dak werken? Moet ik een contract ondertekenen? Is een voorafgaand medisch onderzoek verplicht?

Voor scholen -

Voor scholen -

Leerkrachten die hun leerlingen optimaal willen voorbereiden op een beroepsactiviteit kunnen gebruik maken van de didactische ondersteuning die...

Voor scholen - Ja, ik ontvang graag extra sensibiliseringsmateriaal.

Plaats je bestelling via de website van Preventie en Interim en wij sturen het je gratis toe!     Bestellen